spacer
previous page next page

Nilsson, Nils Hjalmar

Asarum, Sweden
29.01.1856

Svalöv, Sweden
15.04.1925

Degrees: PhD, Lund University, 1886
Career: 1875 studies botany at Lund University under Fredrik Wilhelm Christian Areschoug (1830-1908); 1886 PhD with a dissertation on dicotyledon morphology; 1885 lecturer in botany at Lund University; 1888 scientific assistant at the Swedish Seed Associations's experimental station in Svalöv; 1890 director of the Swedish Seed Associations's experimental station in Svalöv.
Selected works: Nilsson, N. Hjalmar. 1891. Hveteförädlingens nu varande ståndpunkt på Svalöf. Allmänna Svenska Utsädesföreningens Tidskrift 1: 127-133 Nilsson, N. Hjalmar. 1892. Några nya uppslag vid förädlingsarbetena på Svalöf. Allmänna Svenska Utsädesföreningens Tidskrift 2: 125-135 Nilsson, N. Hjalmar. 1893. Huru draga slutledningar från olika års jemförande försök? Allmänna Svenska Utsädesföreningens Tidskrift 3: 159-162 Nilsson, N. Hjalmar. 1907. De elementära arternas betydelse för växtförädlingen. Sveriges Utsädesförenings Tidskrift 17: 197-208
search the library or the technology database
Sources: Nilsson-Ehle, Nils Herman. 1925. Nils Hjalmar Nilsson. Kungl. Lantbruks-Akademiens Handl. och Tidskrift 64:289-294.
Related:
previous page next page
ISSN 1866-4784: reference - xlink