spacer
OPAC: Search Results (Short References)
Displaying records 51 thru 75 of 453 records found.
Searching for: "donders" . Display as Full Reference.
prev next
Donders, Franciscus C. 1882. New researches on the system of colour-sense. 1882
Donders, Franciscus C. 1863. De formule der Accommodatiebreedte getoetst aan de inwendige verandering en van het oog. 1863
Donders, Franciscus C. 1862. Astigmatisme en cilindrische glazen. 1862
Donders, Franciscus C. 1855-1856. Over de vaso-motorische zenuwen en haren invloed op den bloedsomloop en op de temperatuur der deelen. 1855-1856
Donders, Franciscus C. 1854-1855. Kritische en experimentele bijdragen op het gebied der haemodynamica: 1. Bloedsdrukking in de verschillende slagaderen van hetzelfde dier, 2. De invloed der hartswerking op de bloedsdrukking. 1854-1855
Donders, Franciscus C. 1851-1852. De vorm, de zamenstilling en de functie der elementaire deelen, in verband met hunnen oorsprong. 1851-1852
Donders, Franciscus C. 1848. Physiologische en pathologische aanteekeningen van gemengden aard: De bewigingen van het menschlijk oog. 1848
Donders, Franciscus C. 1848-1849. Over het voedend vermogen van de zamenstellende deelen van graankuorrels. 1848-1849
Donders, Franciscus C. 1857. Vorming van zwart pigment in het netvlies. 1857
Donders, Franciscus C. 1853-1854. Verbeteringen van den oogspiegel. 1853-1854
Donders, Franciscus C. 1850-1851. Het entoptisch onderzoek tot onderkenning van ooggebreken. 1850-1851
Donders, Franciscus C. 1864. Open brief aan de leden van de tweede kamer der staten generaal, betrekkelijk de wets-ontwerpen, regelende het geneeskundig staats-toezicht. 1864
Donders, Franciscus C. 1871. Ueber die Stützung der Augen bei Blutandrang durch Athmungsdruck. 1871
Donders, Franciscus C. 1868. Naschrift op het artikel: Over de Innervatie van het hart, in verband met die der adembeweging. 1868
Donders, Franciscus C. 1853-1854. Over de vereischte hoeveelheid sulphas atropini tot de dilatatie der pupil. 1853-1854
Donders, Franciscus C. 1884. Kleurvergelijkingen. 1884
Donders, Franciscus C. 1881. Rapport aangaande het onderzoek van het gezichtsvermogen van het personeel der maatschappij tot exploitatie van Staatspoorwegen. 1881
Donders, Franciscus C. 1878. Een pankratischer kijker. 1878
Donders, Franciscus C. 1877. De grenzen van het gezichtsveld, in verband met die van het netvlies. 1877
Donders, Franciscus C. 1873. De primaire standen van het oog: a. voor evenwijdige, b. voor convergente bliklijnen. 1873
Donders, Franciscus C. 1871. Bemerkungen zu dem Aufsatze von Dr. Hock: "Untersuchungen über die Grösse der Bilder bei Combination zweier optischer Systeme". 1871
Donders, Franciscus C. 1871. Les mouvement de l'oeil éclairés à l'aide du phénophtalmotrope. 1871
Donders, Franciscus C. 1865. Les anomalies de la réfraction de l'oeil et leurs suites. 1865
Donders, Franciscus C. 1864. Het zien bij verschil in refractie der beide oogen, en de hulpmiddelen, daarbij aan te wenden. 1864
Donders, Franciscus C. und J. Moleschott. 1848. Untersuchungen über die Blutkörperchen. 1848
prev   next