spacer
OPAC: Search Results (Full References)
Displaying records 1 thru 25 of 453 records found.
Searching for: "donders" . Display as Short Reference.
next
Donders, Franciscus C. 1840. Dissertatio inauguralis sistens observationes anatomico-pathologicas de centro nervoso. Utrecht 1840
Donders, Franciscus C. 1842. Bijdrage tot het pathologische physiologie. Boerhave 1842
Donders, Franciscus C. 1842. Waarnemingen omtrent Orchitis blennorrhagica. Boerhave 1842
Donders, Franciscus C. 1842. Opmerkingen ter bepaling welke weefsels bij de zoogenaamde orchitis blennorrhagica zijn aangedaan. Boerhave 1842
Donders, Franciscus C. 1844. Waarneming eener schijnbaar idiopathischen hersenaandoening, met onregelmatige tusschenpoozen. Nederlandsch Lancet: 577 ff. 1844
Donders, Franciscus C. 1845-1846. Ontstekingkorst en ongekleurde bloedlichaampjes. Nederlandsch Lancet 1: 690 ff. 1845-1846
Donders, Franciscus C. 1845. Waarnemingen eener verlamming der spieren van het strottenhoofd en van de tong. Nederlandsch Lancet 1: 88-102 1845
Donders, Franciscus C. 1845-1846. Gekleurde bloedlichaampjes. Nederlandsch Lancet 1: 749 ff. 1845-1846
Donders, Franciscus C. en J. H. Jansen. 1845. Onderzoekingen omtrent de uit het bloed in het hart afgezette voortbrengselen. Nederlandsch Lancet 1: 215-234, 283-314, 342-376 1845
Donders, Franciscus C. en G.-J. Mulder. 1845-1846. Mikrochemische onderzoekingen van de dierlijke weefsels. Utrecht 1845-1846
Donders, Franciscus C. en J. H. Jansen. 1845. Cirrhose der lever (Hepar granulatum). Nederlandsch Lancet 1: 23-50 1845
Donders, Franciscus C. 1845. Mikroskopische und chemische Untersuchungen thierischer Gewebe. Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften 1: 39-74, 252-268 1845
Donders, Franciscus C. 1845. Blik op de stofwisseling als bron der eigene warmte van platen en dieren. Utrecht 1845
Donders, Franciscus C. 1845-1846. Grondvormen en weefsels. Nederlandsch Lancet 1: 567 ff. 1845-1846
Donders, Franciscus C. 1846. Physiologische en pathologische aanteekeningen van gemengden aard: De bewigingen van het menschlijk oog. Nederlandsch Lancet 2: 104-138, 345-380, 432-463, 537-568, 641-655 1846
Donders, Franciscus C. 1846. Functie derbloedligchaampjes. Aantekeningen-Sectie Vergaderingen Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: 16-20 1846
Donders, Franciscus C. 1846. Mikroskopische und chemische Untersuchungen thierischer Gewebe. Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie: 541-549 1846
Donders, Franciscus C. 1846. Waarnemingen eener verlamming der spieren van het strottenhoofd en van de tong. Zeitschrift für rationelle Medicin 4: 219 1846
Moleschott, Jacob, F. C. Donders and I. van Deen. 1846-48. Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften. Düsseldorf, Utrecht 1846-48
Donders, Franciscus C. 1846-1847. Over het verband tusschen het convergeren der gezichtsassen en den accommodatietoestand der oogen. Nederlandsch Lancet 2: 603 ff. 1846-1847
Donders, Franciscus C. en J. H. Jansen. 1846-1847. Over het door E. H. Weber beschreven rudiment van den uterus bij den man en bij eenige zoogdieren van het mannelijk geslacht. Nederlandsch Lancet 2: 526 ff. 1846-1847
Donders, Franciscus C. 1846-1847. Over opperhuidsnaad. Nederlandsch Lancet 2: 213 ff. 1846-1847
Donders, Franciscus C. 1846-1847. Over het verband tusschen het convergeren der gezichtsassen en den accommodatietoestand der oogen. Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften 1: 379 ff. 1846-1847
Donders, Franciscus C. 1846-1847. Over entoptische gezichtsverschijnselen en derzelver toepassing voor der herkenning van ooggebreken. Nederlandsch Lancet 2: 345 ff., 432 ff., 537 ff. 1846-1847
Donders, Franciscus C. 1846-1847. Over het chemismus der ademhaling. Nederlandsch Lancet 2: 641 ff. 1846-1847
  next