spacer
OPAC: Search Results (Short References)
Displaying records 1 thru 25 of 453 records found.
Searching for: "donders" . Display as Full Reference.
next
Donders, Franciscus C. 1840. Dissertatio inauguralis sistens observationes anatomico-pathologicas de centro nervoso. 1840
Donders, Franciscus C. 1842. Bijdrage tot het pathologische physiologie. 1842
Donders, Franciscus C. 1842. Opmerkingen ter bepaling welke weefsels bij de zoogenaamde orchitis blennorrhagica zijn aangedaan. 1842
Donders, Franciscus C. 1842. Waarnemingen omtrent Orchitis blennorrhagica. 1842
Donders, Franciscus C. 1844. Waarneming eener schijnbaar idiopathischen hersenaandoening, met onregelmatige tusschenpoozen. 1844
Donders, Franciscus C. 1845. Waarnemingen eener verlamming der spieren van het strottenhoofd en van de tong. 1845
Donders, Franciscus C. en G.-J. Mulder. 1845-1846. Mikrochemische onderzoekingen van de dierlijke weefsels. 1845-1846
Donders, Franciscus C. en J. H. Jansen. 1845. Onderzoekingen omtrent de uit het bloed in het hart afgezette voortbrengselen. 1845
Donders, Franciscus C. 1845-1846. Ontstekingkorst en ongekleurde bloedlichaampjes. 1845-1846
Donders, Franciscus C. 1845. Mikroskopische und chemische Untersuchungen thierischer Gewebe. 1845
Donders, Franciscus C. en J. H. Jansen. 1845. Cirrhose der lever (Hepar granulatum). 1845
Donders, Franciscus C. 1845-1846. Grondvormen en weefsels. 1845-1846
Donders, Franciscus C. 1845-1846. Gekleurde bloedlichaampjes. 1845-1846
Donders, Franciscus C. 1845. Blik op de stofwisseling als bron der eigene warmte van platen en dieren. 1845
Donders, Franciscus C. 1846. Functie derbloedligchaampjes. 1846
Donders, Franciscus C. 1846. Physiologische en pathologische aanteekeningen van gemengden aard: De bewigingen van het menschlijk oog. 1846
Donders, Franciscus C. 1846-1847. Over het verband tusschen het convergeren der gezichtsassen en den accommodatietoestand der oogen. 1846-1847
Donders, Franciscus C. 1846-1847. Over entoptische gezichtsverschijnselen en derzelver toepassing voor der herkenning van ooggebreken. 1846-1847
Donders, Franciscus C. 1846-1847. Over opperhuidsnaad. 1846-1847
Donders, Franciscus C. en J. H. Jansen. 1846-1847. Over het door E. H. Weber beschreven rudiment van den uterus bij den man en bij eenige zoogdieren van het mannelijk geslacht. 1846-1847
Donders, Franciscus C. 1846-1847. Over het verband tusschen het convergeren der gezichtsassen en den accommodatietoestand der oogen. 1846-1847
Donders, Franciscus C. 1846. Mikroskopische und chemische Untersuchungen thierischer Gewebe. 1846
Donders, Franciscus C. 1846. Waarnemingen eener verlamming der spieren van het strottenhoofd en van de tong. 1846
Donders, Franciscus C. en J. H. Jansen. 1846-1847. Onderzoekingen omtrent den aard der ziekelige veranderingen van de slagaderen. 1846-1847
Donders, Franciscus C. 1846-1847. Over de kleurverandering van het bloed door zuurstof en koolzuur. 1846-1847
  next