spacer
OPAC: Search Results (Full References)
Displaying records 26 thru 50 of 453 records found.
Searching for: "donders" . Display as Short Reference.
prev next
Moleschott, Jacob, F. C. Donders and I. van Deen. 1846-48. Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften. Düsseldorf, Utrecht 1846-48
Donders, Franciscus C. 1846-1847. Over het chemismus der ademhaling. Nederlandsch Lancet 2: 641 ff. 1846-1847
Donders, Franciscus C. 1847-1848. Ontspringen alle zenuwbuisjes uit hersenen en ruggemerg? Historisch onderzocht en naar het standpunt der wetenschap beantwoord. Nederlandsch Lancet 3: 712 ff. 1847-1848
Donders, Franciscus C. 1847. Mikroskopische und chemische Untersuchungen thierischer Gewebe. Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie: 144-149, 360-371 1847
Donders, Franciscus C. 1847. Onderzoekingen over afpelling en regeneratie van het hoornvlies. Nederlandsch Lancet 3: 197-226 1847
Donders, Franciscus C. 1847-1848. De aanwending van prismatische brillenglazen tot genezing van scheelzien, physiologisch getoetst. Nederlandsch Lancet 3: 233 ff. 1847-1848
Donders, Franciscus C. 1847. Onderzoekingen over de bloedligchaampjes. Nederlandsch Lancet 3: 531-549 1847
Donders, Franciscus C. 1847. De harmonie van het dierlijk leven: Openbaring van wetten. Utrecht 1847
Donders, Franciscus C. 1848-1849. Onderzoekingen over den overgang van vaste moleculen in het vaatstelsel. Nederlandsch Lancet 4: 141-163 1848-1849
Donders, Franciscus C. 1848. Onderzoekingen over den overgang van vaste moleculen in het vaatstelsel. Aantekeningen-Sectie Vergaderingen Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: 37-42 1848
Donders, Franciscus C. 1848. Physiologische en pathologische aanteekeningen van gemengden aard: De bewigingen van het menschlijk oog. Pharmaceutical Journal and Transactions 7: 437-441, 540-543, 586-588 1848
Donders, Franciscus C. 1848. Physiologische en pathologische aanteekeningen van gemengden aard: De bewigingen van het menschlijk oog. Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften 1: 105-145 1848
Donders, Franciscus C. 1848-1849. Herstelling van het weefsel der cornea bij den mensch. Nederlandsch Lancet 4: 218 ff. 1848-1849
Donders, Franciscus C. und J. Moleschott. 1848. Untersuchungen über die Blutkörperchen. Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften 1: 360-378 1848
Donders, Franciscus C. 1848-1849. Over het voedend vermogen van de samenstellende deelen der grankorrels. Nederlandsch Lancet 4: 739 ff. 1848-1849
Donders, Franciscus C. 1848. Noch etwa über HUECK's vermeintliche Axendrehung des Auges. Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften 1: 384-386 1848
Donders, Franciscus C. 1848. Ueber den Zusammenhang zwischen dem Convergiren der Seh-Axen und dem Accomodations-Zustande der Augen. Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften 1: 379-383 1848
Donders, Franciscus C. 1848-1849. Antwoord op de beide stukken van Prof. G. J. Mulder, getiteld: Scheikundig onderzochte levertraan. Nederlandsch Lancet 4: 114 ff. 1848-1849
Donders, Franciscus C. 1848. Onderzoekingen over afpelling en regeneratie van het hoornvlies. Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften 1: 387-400 1848
Donders, Franciscus C. 1848-1849. Over het voedend vermogen van de zamenstellende deelen van graankuorrels. Nederlandsch Lancet 4: 739-757 1848-1849
Donders, Franciscus C. 1848-1849. Over de aanwendingswijze der proef van SANSON. Nederlandsch Lancet 4: 211-217 1848-1849
Donders, Franciscus C. 1848-1849. Doordringende borst- en buikwond: Met gerechtelijk-geneeskundige opmerkingen. Nederlandsch Lancet 4: 583 ff. 1848-1849
Donders, Franciscus C. 1848-1849. Herstelling van het weefsel der Cornea bij den Mensch. Nederlandsch Lancet 4: 218-222 1848-1849
Donders, Franciscus C. 1849-1850. De bewegingen der hersenen en de veranderingen der vaatvullung van de Pia mater ook bij gesloten onuitzetbaren schedel regtstreeks onderzocht. Nederlandsch Lancet 5: 521-553 1849-1850
Donders, Franciscus C. 1849. Over het voedend vermogen van de zamenstellende deelen van graankuorrels. Aantekeningen-Sectie Vergaderingen Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: 52-57 1849
prev   next